Privacy beleid RepairOnSite

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van RepairOnSite. U dient zich ervan bewust te zijn dat RepairOnSite niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

RepairOnSite hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het sturen van berichten betrekking hebbende op de diensten en fakturatie van de geleverde diensten. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, uitzondering is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

RepairOnSite
Postbus 9333
1800 GH Alkmaar
email: info@repaironsite.nl
Mobiel: 06 51 52 52 50

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 april 2018.